MUST .. HAVE TO

posted on 13 Jun 2012 08:15 by numkhingzz directory Knowledge
คราวที่แล้ว พูดถึงเรื่อง การใช้ May กับ Might ไปแล้ว
 
วันนี้เลยมาต่อเรื่อง Must ที่เกริ่นไว้ในตอนท้าย ของเอนทรี่ may-and-might
 
มาเรียนรู้ กันต่อดีกว่า ใครรู้แล้ว ก็ถือว่าทบทวนความรู้กันไปเนอะ ^^
 
...................................
 
 
Must แปลว่า "ต้อง"
                   มักจะตามด้วย V1 (กริยาช่องที่ 1) เสมอ มีรูปเป็นปัจจุบัน และอนาคต
                                          ...Must 
 ใช้เมื่อ สิ่งที่คิดว่าเป็นจริง เป็นเหตุเป็นผล เมื่อพูดถึงสิ่งที่เราแน่ใจ
                                           หรือ แสดงถึงความเห็น ที่ผู้พูดเห็นด้วย 
          หรือ แสดงความจำเป็นที่ต้องกระทำ 
                                                  หรือ ใช้ในการให้คำแนะนำหรือการสั่งตัวเอง และบุคคลอื่น
 
ตัวอย่างเช่น..
 
I can't remember what I did with it. I must be getting old
                                                                   ฉันจำอะไรไม่ค่อยได้ว่าทำอะไรไปบ้าง ฉันต้องแก่ขึ้นแน่เลย
                                                                   >> เป็นเหตุผล เพราะคนแก่มักขี้ลืม
 
The boy crying. He must be really sick.
                                   เด็กกำลังร้องไห้ เขาต้องป่วยจริง แน่ๆ
                                   >> พอเห็นเด็กร้องไห้ ผู้พูดเลยแน่ใจ ว่าเขาป่วยจริงๆ
 
 
You must come and see us sometime.
                                คุณต้องมาหาเราบ้าง บางครั้ง
                                >> ผู้พูดอยากให้มาเยี่ยมบ้าง 
 
I must go to bed earlier.
                    ฉันต้องไปนอนแต่หัวค่ำ
                    >> เห็นด้วยที่จะให้ตัวเองนอนเร็วขึ้น
 
 
You must finish your homework on Sunday.
                                 คุณต้องทำการบ้านของคุณให้เสร็จ ในวันอาทิตย์
                                 >> ต้องทำให้เสร็จภายในวันอาทิตย์ เพราะวันจันทร์ต้องไปเรียนแล้ว ));
 
 


 
 
Have to ก็แปลว่า "ต้อง" เหมือนกัน
                                          ...Have to
 ใช้เมื่อ แสดงถึงเหตุผลที่ต้องทำในกิจกรรมที่สำคัญต่อหน้าที่ๆ หนึ่ง
 
ตัวอย่างเช่น..
 
I have to arrive at work at 9. My boss is very strict.
                                                                     ต้องมาทำงานตอน 9 โมงเช้า เพราะเจ้านายดุ !!
                                                                     >> ต้องมา 9 โมง ไม่งั้นจะกระทบต่ออีกหน้าที่การงานได้ >,<
 
You have to pass exams. otherwise the university will not accept you.
                                                                     คุณต้องผ่านการสอบ ไม่อย่างนั้นมหาวิทยาลัยจะไม่รับคุณ
                                                                     >>ต้องสอบผ่าน !! ไม่งั้นก็อดเข้ามหาลัยฯ
 
      

 
สำหรับในประโยคบอกเล่า Must กับ Have to (แปลว่า.. ต้อง) สามารถใช้แทนกันได้
 
ตัวอย่างเช่น...
 
                    I must go.
                    I have to go.
 
                              มีความหมายเหมือนกัน ว่า..  ฉันต้องไป
 
 
 
 
ความแตกต่างระหว่าง Must กับ Have to คือ..
 
Have to สามารถทำให้อยู่ในรูป อดีต และอนาคตได้ แต่ Must ทำไม่ได้
                      Must จะใช้กับปัจจุบันกาลอย่างเดียวเท่านั้น
 
ถ้าเป็นอนาคต จะใช้ will, shall + have to << รายละเอียดนี้ จะเพิ่มเติมเอนทรี่หน้านะคะ ^^
แต่ ถ้า เป็นอดีต จะใช้ had to
 
เช่น.. had to go.  แปลว่า.. ฉันได้ไป (แล้ว)
 
กรณีที่จะกล่าวเรื่องราวในอดีต เรามักไม่ใช้ Must แต่จะใช้ had to แทน
 
 
 
   Must เป็นการคำสั่งที่มาจากความจำเป็นของบุคคลที่กำลังพูด หรือกำลังฟัง
                    เป็นการตัดสินใจของผู้พูดเอง
                           ส่วน Have to มักใช้เวลาที่ต้องทำอะไรสักอย่าง โดยที่ปัจจัยภายนอกบังคับให้ทำ
                                                        อาจจะเพราะกฎหมาย กฏระเบียบ หรือเป็นข้อตกลง
 
เช่น.. You must stop smoking.
                                คุณต้องหยุดสูบบุหรี่ !!
                                >> เหตุผลคือ ฉันสั่ง !! (ความจำเป็นของฉัน ไร้เหตุผล ออกแนวบังคับ >.<"!!)

have to stop smoking. because I'm sick.
               ฉันต้องหยุดสูบบุหรี่ เพราะฉันป่วย
               >> เหตุผลคือ ป่วยแล้วว หยุดสูบเถ๊อะะะ (เหตุผลจากร่างกาย ในใจอาจจะยังไม่อยากเลิกสูบ >,<")
 
You have to take off your shoes before going inside the temple.
                     คุณต้องถอดรองเท้า ก่อนที่จะเข้าไปภายในวัด
                     >> เป็นกฎเกณฑ์ของวัดที่เราต้องทำตาม (ควรทำตาม ไม่งั้นคุณอาจโดนหาว่าไม่มีมารยาทได้)
 
When you go to the theater you have to off your mobile
                            เมื่อไหร่ที่คุณไปโรงหนัง คุณต้องปิดโทรศัพท์มือถือ
                            >> เป็นกฎเกณฑ์ทางสังคม ที่เราควรทำ คือ สังคมเป็นตัวบังคับให้คุณต้องทำ

 Must และ Have to ต่างก็แสดงความจำเป็นด้วยกันทั้งคู่
 
เช่น..
 
All students must take an entrance exam.
All students have to take an entrance.
 
ทั้ง 2 ประโยคนี้ แปลได้ว่า.. นักศึกษาทุกคนต้องผ่านการสอบเอ็นทรานซ์
                                        >> ไม่มีทางเลือกอื่นๆ เพราะเป็นการบังคับสอบ
 

 
 
Mustn't กับ Don't have to ใช้บอกบุคคลไม่ให้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้
           
                                สำหรับ Mustn't กับ Don't have to จะมีความแตกต่างกัน
คือ.. Mustn't จะใช้กล่าวถึง ข้อห้าม สิ่งที่ห้ามทำ ห้ามปฎิบัติ
                                          ส่วน Don't have to จะใช้กล่าวถึง สิ่งที่ไม่จำเป็นต้องทำ
 
เช่น.. 
 
You mustn't ask Jeny.   แปลว่า.. คุณต้องไม่ถามเจนี่
                        มีความหมายเดียวกันกับ Don't ask Jeny
                                                             >> คือ อย่าถามเจนี่
 
You don't have to read a this cartoon book.  แปลว่า.. คุณไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสือการ์ตูนนี้
                        มีความหมายเดียวกันกับ You can read if you like it, but it is not necessary.
                                                             >> คุณสามารถอ่านหนังสือนี้ได้ถ้าคุณต้องการ แต่มันไม่จำเป็น
 
 
 
* สำหรับ Must / Have to + V1 (กริยาช่องที่ 1)
 
                  Must เป็น Verb (กริยา)ช่วยอยู่แล้ว สามารถใช้ Musn't ใน ป.ปฏิเสธได้เลย
ส่วน Have to เป็น Verb (กริยา)แท้ ถ้าจะใช้ในประโยคปฏิเสธ ต้องเอา Verb to do เข้ามาช่วย
 
เช่น..

You must not read.  (คุณต้องไม่อ่าน คือ ห้ามอ่าน !!)
You don't have to read.  (คุณไม่ต้องอ่าน คือ ไม่จำเป็นต้องอ่าน = =")
 
 
 
 
 
การใช้ประโยคคำพูดที่แสดงความจำเป็นในชีวิตประจำวันของเรานั้น
                                                                                       มักใช้ Have to มากกว่า Must 
โดยคำว่า Must อาจจะฟังดูแรงกว่า คำว่า Have to ซึ่งจะชี้ถึงภาวะ เร่งด่วน หรือเน้นความสำคัญกว่า
                            กล่าวคือ Have to จะดูไพเราะกว่านั่นเอง
 
 
 
 
 
                       Must have + V3 (กริยาช่องที่ 3)
                                                         แปลว่า ต้อง....แน่ๆ เลย (เป็นการคาดการณ์เรื่องราวในอดีต)
 
 
             เช่น...
 
                                   He must have seen us. 
                                                          เขาต้องเห็นเราแล้วแน่ๆ เลย >.<"
 
                                   I must have done something wrong.
                                                          ฉันต้องทำบางอย่าง (ในอดีต) ผิดแน่เลย >,<
 
                     * ข้อสังเกต seen และ done ต่างก็เป็น V3 (กริยาช่องที่ 3)
 
 
 
 
Must ใช้บอกความจำเป็นสำหรับเหตุการณ์ในปัจจุบัน และอนาคต
                                                                            แต่จะไม่ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต
                                             และจากการที่ Must ทำหน้าที่เป็นกริยาช่วย
  จึงทำให้สามารถใช้ Must มาขึ้นหน้าประโยคเพื่อตั้งเป็นประโยคคำถามได้เลย
 
เช่น..
 
Must you work so hard ?
                 คุณต้องทำงานอย่างหนักเพื่อ ??
 
Must she go there before midnight ?
                     คุณจะต้องไปถึงที่นั่นก่อนเที่ยงคืนใช่มั้ย ??
 
แต่ถ้า Have to ก็จะใช้ Verb to do ขึ้นต้นประโยคคำถาม
 
เช่น..
 
Do you have to leave now?
                          คุณจำเป็นต้องออกตอนนี้หรือไม่ ??

 

 
 
สรุป Have to คือ ควรทำ มันต้องทำ เพราะถ้าไม่ทำ มันจะต้องเกิดปัญหาแก่คุณ
       Must คือ ต้องทำ มันมาจากความจำเป็นของผู้พูด
 
 
 
                                                    จขบ.ก็ยังไม่แน่ใจว่ามันมีกฏอะไรอีกมั้ย ในการใช้คำเหล่านี้
แต่รู้สึกแค่ว่า มันก็อยู่ที่เราใช้ ว่าจะเลือกใช้แบบไหนอยู่ดี.. รึเปล่า?? (>.<)"
 
 
ขอบคุณข้อมูลนะคะ รูปภาพน่ารักๆ ด้วยค่ะ

Comment

Comment:

Tweet

ดสพาเำำาเ

#3 By (118.173.121.25|118.173.121.25) on 2015-06-15 18:44

#2 By (125.26.95.75|125.26.95.75) on 2014-09-17 17:58

Hot! 
ขอบคุณที่สรุปให้อ่านง่ายๆค่ะopen-mounthed smile

#1 By Kanya on 2012-06-13 15:08